این روزنامه مدعی است که پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه با نام شاخه زیتون، پنتاگون نیز اقداماتش برای اجرای طرح تجزیه سوریه را تسریع کرده و سعی دارد مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان کُرد سوری را به دریای مدیترانه متصل کند.