برگزاری سمینار کشوری


مجتمع آموزشی هوشیاران ( آموزشکاه و کار آفرین برتر سازمان فنی و حرفه ای و مدیریت و برنامه ریزی ) درحال برگزاری سمینار با موضوع چالش های تغییر رویکرد گزارشگری مالی در دستگاه های اجرایی ، سازمان ها و نهادهای وابسته ( تغییر در مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی –  تغییر در نظام بودجه ریزی و تدوین و بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی همراه با نکات کاربردی قوانین مالیات و بیمه ) به صورت کاربردی و کارگاهی برای ارتقای سطح علمی مدیران مالی ، ذی حساب ها و حسابداران سازمان ها و نهادهای اجرایی در بابلسر- سالن اجتماعات و آموزش بانک به مدت ۲ روز با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره ۱۹۱۷۴/۷/۵۳  مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ می باشد.

مطالب اخیر