آموزشگاه و کارآفرین برتر فنی و حرفه ای

آموزشگاه خانه حسابداران هوشیار

سیاست این مؤسسه در بکارگیری کارکنانی است که کارایی و توانایی های مناسب را در انجام وظایف محوله داشته باشند. لذا کارکنان فنی مؤسسه حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشتـه های حسابداری، کامپیوتر و رشتـه های مرتبط از دانشگاه های معتبر می باشند. همچنین به منظور آشنایی کارکنان با آخرین تحولات در دانش حسابداری، حسابرسی، قوانین تجارت و مالیات و سیستم های اطلاعات مدیریت، نرم افزار های مرتبط و خدمات کامپیوتری، بورس، دوره های آموزشـی داخلی برای کارکنان در نظر گرفته شده که به طور منظم و ماهانه انجـام می شود. علاوه بر آن ارزیابی کارکنان بر اساس مبنای ارزشیابی و هر شش ماه یکبار انجام می شود.


مسئول واحد


01 (3)

فاطمه جانباز

مدیــر آموزشگاه

تیم من – وردپرس پلاگین تیم کامل ساخت افزونه وردپرس برای نمایش و مدیریت تیم و مشتریان خود را به عنوان یک شبکه پاسخگو و یا به عنوان یک نوار لغزنده پویا است. شما باید تم های ویژه متعدد و اثرات کمک خواهد کرد که شما برای نشان دادن تیم خود را در بسیاری از راه های مختلف است. شما می توانید از اعضای خود را با گروه بندی به تیم های جداگانه را مدیریت کند. با تیم من پلاگین برای وردپرس شما می توانید تیم خود را بدون هر خط از کد نمایش داده شود. همه شما باید انجام دهید این است که به تولید کوتاه انتخاب گزینه های مورد نظر خود را برای نمایش، انتخاب یک موضوع مورد علاقه و یک رنگ از پیش تعریف شده را انتخاب کنید. انتخاب رنگ مناسب برای بخش تیم خود را از وب سایت خود را ساده تر نمی شد.

ارتباط با آموزشگاه


نمونه همکاری ها